VILU.CAT és una petita estructura que pot arribar a ser un conjunt d'autònoms dirigit per mi, Jordi Vila i Bohigas i que
segons la necessitat del projecte, pot créixer tant en nombre de treballadors com en especialitats. L'experiència de
més de vint anys en aquest sector, em dóna el coneixement i una bona relació personal entre diferents professionals.
Així, complementant-nos uns amb els altres podem arribar a treballs més grans i/o complexos.

Breu autobiografia
Jo, conegut per Vilu, al agradar-me molt el dibuix des de ben petit, sempre he estat aficionat a variants d'aquesta disciplina
com són el dibuix artístic, la pintura realista, la pintura abstracta i la fotografia. Vaig realitzar els estudis de Delineant
Industrial a Sant Narcís i quan els acabava ja vaig poder entrar com a projectista en una empresa puntera com Metalquimia.
Aquí, vaig descobrir que m'agradava molt més el disseny i la creació de coses on s'ha d'aplicar un criteri estètic que no pas
la tecnologia. Per tant, vaig decidir anar a fer els estudis de disseny industrial i els de disseny gràfic a l'ESCOLA ELISAVA,
una de les millors de Barcelona. Aquí vaig treure la diplomatura en Disseny industrial i tres cursos en disseny gràfic.
També vaig aconseguir el títol oficial d'A.A i O.A a la ESCOLA LLOTJA de Bcn.

Un cop acabats aquests estudis vaig retornar a Girona i vaig entrar com a dissenyador en l'empresa de
maquinària agrícola STRONG i al mateix temps col·laborava fent logotips en una agència de publicitat com
a dissenyador gràfic. Més tard vaig entrar en plantilla a CARROSSERIES AYATS i uns anys més tard a
CARROCERIES NOGE. Totes dues fabricants  d'una gran gama d'autocars de turisme. Després de 8 anys
en aquest sector fent tasques de verificador, projectista, dissenyador de producte i dissenyador gràfic, vaig
decidir cap a l'any 2002 establir-me d'autònom com a dissenyador industrial i gràfic. Des de llavors he estat
treballant 12 anys amb el nom de 3Dimatge.

Actualment per afrontar la forta situació laboral actual, decideixo fer un pas més i crear VILU.CAT i per donar a conèixer
alguns dels projectes realitzats al llarg de la meva carrera professional he realitzat la web www.vilu.cat .